top of page

גיבוש זהות והעצמת כישורים

תוכנית חלו"ם
חינוך לחיים ומשמעות 

רציונאל התוכנית הוא בניית זהות ערכית ושורשית של התלמיד.

חינוך להתמודדות בעולם משתנה, התוכנית קשובה לצרכי התלמידים.

התוכנית היא חינוכית א-פורמלית ללא בחינות וציונים.

מרחב הלמידה בו מתנהלת התוכנית היא חדשנית ומזמינה מעוצבת וייחודית, ומתאמת לקידום מיומניות למידה.

מה בתוכנית?

התוכנית היא שעתיים בשבוע מכיתה ז' עד כיתה י"ב.

כאשר המורה מעביר מערכי שיעור של התבגרות, חברות אמת, קבלת השונה.

התבגרות על קשיים, אהבה, אחריות, קבלת החלטות, מנהיגות, משפחה, מיניות.  

הרכב מוזיקלי

משהו חדש מתחיל - הרכב מוזיקלי
00:00 / 00:00
ארץ הצבי - הרכב מוזיקלי
00:00 / 00:00

 במסגרת הרצון לפתח ולתת במה במה לכישוריהם וליכולותיהם של תלמידינו, פתחנו בבית הספר מגמת מוזיקה המרכיבה שני הרכבים מוזיקליים של שירה וניגון 

מגמת המוזיקה מיועדת לתלמידים שרואים במוזיקה תחום־ עניין מרכזי ומבקשים לרכוש בתחום זה כלים מעשיים ועיוניים
הלימודים במגמת המוזיקה יפתחו את כישורי התלמידים כמאזינים, כמבצעים וכיוצרים, תוך חשיפה לקשת מגוונת של תרבויות וסוגות מוזיקליות

 
מטרות: פיתוח כישוריו המוזיקליים של תלמיד המגמה כמאזין, כמבצע וכיוצר; וחשיפתו למגוון סגנונות, וסוגות

נושאי הלימוד מאוגדים בדרך-כלל תחת המונח "תורת המוסיקה", הכולל למשל: מרכיבים מלודיים, הרמוניה, קצב, מבנים וכו' - נושאים תאורטיים
הכיתה תעסוק במגוון סגנונות, אך התלמידים ייצרו בסגנונות המוזיקליים הקרובים להם
יש להדגיש כי עבודת ההכנה לשיעורים מתבססת במיוחד על אימון יומיומי רציף, בדיוק כמו אימון בלימוד נגינה
התלמידים יבצעו מספר פרויקטים מיוחדים שישלבו הלחנה, עיבוד וביצוע בתנאי מופע

הבמה: שילובם של ההרכבים יתקיים בשני מעגלים

המעגל הבית ספרי -  נוכחות פעילה ומשמעותית בחיי היום יום, במסגרת טקסים ואירועים בית ספריים
המעגל הקהילתי - תרומה לקהילה ע"י נוכחות משמעותית של תלמידי המגמה והרכבי הביצוע הפועלים בה במסגרת הפעילויות הקהילתיות ובאירועים הקהילתיים

 

היה חזק - הרכב מוזיקלי
00:00 / 00:00
אתה המלך - הרכב מוזיקלי
00:00 / 00:00
מורה לחיים - הרכב מוזיקלי
00:00 / 00:00
שמחות קטנות - הרכב מוזיקלי
00:00 / 00:00
1.jpg

מדברים בשפה אחרת 

התוכנית "מדברים בשפה אחת" נבנתה על מנת לקדם את התלמידים ללומדים עצמאיים ומוכשרים, ולשפר את המיומנויות האורינייות הנדרשות במאה ה 21

התוכנית בנויה בצורה ספירלית, בשכבות ז'-י', כאשר כל מיומנות או אסטרטגיה נלמדת ומיושמת על ידי כלל המורים במקביל. על ידי כך, אנו שואפים לייצר מצב שבו כולנו -

מדברים בשפה אחת 

bottom of page