top of page
מרחב אישי
15.png
תלמידים יקרים
לביצוע תרגיל למידה בחירום יש ללחוץ על הלינק הנ"ל, לאחר מכן לבחור כניסה דרך משרד החינוך
לאחר מכן לבחור כניסה באמצעות סמס, לרשום ת.ז ואז את קוד האימות שנשלח אליכם
יש לבחור קהילות - נמצא ביישומים  האישים שלכם, יש לבחור את הקהילה של כיתתך 
.עליך לבצע את המשימה , בתום סיום המשימה עליך לענות על משימה 9 בפורום הכיתתי ולערוך דיון קצר עם חברכם בפורום 

לוח מבחנים מחצית א' - לחצו על הקישור  

לוח מבחנים חטיבת ביניים
לוח מבחנים תיכון
bottom of page