top of page
דוגמא
מורים יקרים
שלבים להורדת היישומון מיפוי לצמיחה
יש ללחוץ על הקישור הנמצא למטה, לאחר מכן לחצו על הורדת היישומון אל המחשב הפרטי
שמרו את היישומון במחשב הפרטי,לאחר מכן לחצו ורשמו את פרטי המשתמש והסיסמא והחלו להפעיל את המערכת, לא לשכוח לשמור
בהצלחה
מיפוי לצמיחה

'ממיפוי לצמיחה'

מערכת פדגוגית לניטור הישגים וערכים

על מנת לייעל את תהליכי הפדגוגיה בבית הספר, אני מבקש בראשונה להנחילם דרך ישיבות פדגוגיות שיהיו יותר מנותחות וממפות, ופחות יעסקו במלל.

הרציונל: דיון אופרטיבי ומאורגן, המבוסס על מיצג ויזואלי המהווה בסיס לניתוח בדמותו של מסך טבלאי הכולל את הישגיו של התלמיד בצבעים קליטים וברורים.

 

התכנית החדשה מחליפה את המלל הרב, בניתוח צבעוני המצביע ומלמד מי הוא התלמיד, היכן החוזקות, היכן החולשות, מהי המגמה וכיצד זה בא ליד ביטוי .

בארבעה קריטריונים:

תלמידות

 הישגים

 ערכים והתנהגות

הגדרת הקריטריונים:

  • תלמידות – נוכחות, הגעה בזמן, ציוד לימודי, הכנת ש"ב ומטלות כיתתיות.

  • הישגים – ציונים (מבחנים ועבודות).

  • ערכים והתנהגות – כבוד לזולת, לחבר, למורים, אלימות מילולית.

 

את הרובריקות אתם מתבקשים למלא בעזרת הצבעים,

שהיו מבוססים על פי המקראה הבא:

0-55- אדום

56-69- צהוב

70-84- ירוק

85-100- כחול

 

המיפוי יהווה בסיס לדיון ולהחלטה.

על בסיסו של המיפוי תיבנה תכנית חינוכית/ הישגית אשר תוצג במסגרת מכתב להורים המתארת את החלטת הוועדה, ואת מכלול דרישותיה מההורים. 

 

bottom of page