top of page

​דבר המנהל 

 

בית הספר באר עמ"י הינו התיכון הממ"ד הראשון של המועצה אזורית באר טוביה. בית הספר ממוקם בקריית החינוך של המועצה ונהנה מהשקעה רחבה של משאבים חינוכיים, חברתיים ותרבותיים, לצד משאבים מבניים כגון אודיטוריום, ספריה עירונית,

בית 'יד לבנים' ומגרשי ספורט מודרניים וחדישים.

 

כיום מונה בית הספר כ-500 תלמידים, הלומדים בכיתות ז'- י"ב, המגיעים מיישובי המועצה האזורית באר טוביה  ומיישובי 'חוף אשקלון', 'שפיר', בני עייש ו'גן יבנה'.

אשתקד זכינו להשלים הצמיחה ובכך להגשים את החלום ולהפוך לבית ספר שש שנתי במועצה האזורית באר טוביה .

 

 

 

כבית ספר אשר שם לו מטרה לטיפוח וקידום המצוינות בקרב התלמידים, פועלת זו השנה הרביעית, תכנית 'עתודה מדעית'  בשיתוף ובהנחיית 'מכון ויצמן', בה יחשפו התלמידים לתחומי דעת מרתקים ומאתגרים אשר אינם נכללים בתכ"ל הרגילה, כגון  הנדסת תוכנה, העשרה מתמטית  והרחבה מדעית מזוויות למידה מורכבות ומאתגרות.

כאשר אחת לחודש מתקיימת הלמידה 'במכון ויצמן' עם צוות המחקר של המכון.

תכנית זו הינה אחת מתכניות הדגל של בית הספר ולצידם פועלים תכניות ייחודיות נוספות כתכנית 'אקדמיה למנהיגות', 'תעשיידע', 'בהתאמה אישית' ועוד.

בבית הספר פועלות 5 מגמות ייחודיות הנלמדות בשכבות התיכון המאפשרות מנעד רחב של אפשריות הומניות לצד מגמות ריאליות, כגון הנדסת תוכנה, פיזיקה, אלקטרוניקה, תקשורת , ביולוגיה ותאטרון​.

 

לצד הדגש בתחומי המדעים והמצוינות, נלמדים בבית הספר לימודי יהדות מגוונים ועשירים העוסקים בחינוך לזהות וערכים יהודיים. כמו כן פועלות בבית הספר תכניות לבנייה והעמקת הזהות היהודית כתכניות 'אפיקים' 'ומעגלים'. 

 

תכניות החינוך החברתי:

בית הספר רואה ערך עליון בכל תחומי החינוך החברתי, ומשקיע משאבים בהלימה לכך.  לבית הספר פעילויות חוץ בית ספריות רבות, ומגוונות, כאשר העומד בבסיסה של תפיסה זו, הינה ההבנה כי בכוחן של פעילויות אלו, לעצב את זהותו האישית של התלמיד מבחינה ערכית וחברתית. .  

 

הצוות החינוכי:

מתוך תפיסה המאמינה כי הצוות החינוכי הינו המשאב המרכזי המשפיע על עיצוב אישיותו המתהווה של התלמיד ועל  הזהות הבית ספרית  נבחר הצוות החינוכי בקפידה ובכך הצליח ליצור פסיפס של צוות צעיר, ערכי, אסרטיבי, איכותי ונמרץ.  

 תומר אמנו  

יום פתוח 

יום חשיפה יתקיים 

 ח' בטבת 12.12.2021 

ההרשמה בבית הספר 

08-9581585

סרטון תדמית 

לפרטים נוספים 

קרית החינוך מ.א באר טוביה

טלפון : 08-9581585. פקס: 08-9581580

דוא"ל : beer.ami.tm@gmail.com 

:בשביל מידע נוסף מלאו טופס זה 

Your details were sent successfully!

bottom of page