top of page

​עתודה מדעית טכנולוגית 

תכנית עתודה מדעית, בשיתוף מכון ויצמן, מופעלת בבית הספר ככלי למימוש הפוטנציאל לתלמידים מצטיינים

 בית הספר פיתח תכנית ייחודית ומאתגרת  לתלמידים בעלי מוטיבציה ובעלי פוטנציאל הצטיינות משכבות ז'- ח', על מנת  לחשוף אותם לתחומי המדעים,הטכנולוגיה והמתמטיקה ברמה לימודית גבוהה

בנוסף , לתת הזדמנות שווה תוך כדי גישור על פערים חברתיים-כלכליים ולעודד בנות לבחור ולהתמודד עם תחומי לימוד מדעיים-טכנולוגיים ברמה גבוהה
התלמידים המשתתפים בתכנית לומדים את תכנית הלימודים הרגילה, בדגש על תגבור לימודי בתחומי המדעים, רובוטיקה והמתמטיקה
התכנית בתחום המדעים מתקיימת בשיתוף עם מכון ויצמן

התכנית הינה תכנית מאתגרת וברמה לימודית גבוהה הפועלת

:בשלושה תחומים מרכזיים

 

 מדעי המחשב ורובוטיקה - הלמידה מתקיימת במעבדת מחשבים מתקדמת

    התלמיד נחשף למושגים נרחבים מעולם המחשבים והטכנולוגיה. לימוד שפת תיכנות ופיתוח חשיבה לוגית

    במהלך השנה , התלמידים משתתפים בתחרות ארצית ברובוטיקה

    

 העשרה מתמטית - פיתוח חשיבה מתמטית ובניית מיומנויות בצורה מעמיקה

    ומורחבת. הלמידה מתבצעת באופן חוויתי ומאתגר

 

 מדעים מורחב - תכנית בשיתוף מכון ויצמן

    מקצועות הלימוד הם: ביולוגיה, כימיה ופיסיקה

    הלמידה הינה באמצעות פיתוח חשיבה מסדר גבוה  וניסויים במעבדת מדעים  בביה"ס

    אחת למס חודשים, יוצאים  התלמידים לפעילות לימודית מרתקת במכון ויצמן

    שם פוגשים הם את אנשי המחקר ונחשפים לעולם המדע מזווית מחקרית ומדעית

 

                                                                זיוה כהן

                                                              רכזת מדעים

שחר נתן  -  עתודה מדעית  

בתחילת השנה נבחרתי להיכנס לתוכנית עתודה מדעית.

עתודה מדעית היא קבוצת תלמידים של מצוינות מכיתות ז'-ח'.

כחלק מהתוכנית הלימודית אנו יוצאים לשיעורי התקדמות מספר פעמים בשבוע במקצעות מתמטיקה, מדעים ומחשבים. אנו מתקדמים בלימוד המקצועות בנקודות ונושאים שונים במקצועות הנבחרים.
בנוסף לתוכנית השבועית אנו יוצאים כמידי חודש לסיורים לימודיים במכון ויצמן הממחישים לנו את הלימוד  ועוזרים לנו להבין ולהרחיב את ידיעותינו בצורה טובה יותר באותם המקצועות.
העתודה המדעית מאתגרת אותי ונותנת לי יותר בטחון בעצמי מבחינה לימודית ועוזרת לי להשקיע ולהצליח ותוך כדי גם ליהנות.

 

 

bottom of page